top of page

PREUZIMANJA

KATALOZI I BROŠURE

* Katalozi i brošure su u PDF formatu na engleskom jeziku.

CAD - dxf

* CAD fajlovi su u DXF formatu, zipovani po familijama proizvoda.

Curaflex®  zaptivni prstenovi

Curaflex®  cevni prolazi

Curaflex®  kombinacije

Curaline®  kablovski prodori

Quadro-Secura®  servisni prodori

CENOVNICI - 2022

* Cene su iskazane u evrima u neto iznosu bez PDV-a, preuzeto u sedištu preduzeća u Beogradu. Cene se obračunavaju po srednjem kursu NBS na dan uplate.

bottom of page