top of page

ZAPTIVNI PRSTENOVI PROTIV PRODORA PODZEMNE VLAGE

U slučaju hidroizolacione membrane

(Black Box)

Curaflex ® C/2/SD/5

Zaptivni prsten sa jednom fiksnom i jednom slobodnom flanšom, u svemu prema DIN 18195 za objekte hidroizolovane hidroizolacionom membranom, jednostruko dihtovanje, protiv podzemne vlage, gasno zaptiveno. (Dotezanje vijaka sa "mokre strane")

Curaflex ® F/2/SD/5

Zaptivni prsten sa jednom fiksnom i jednom slobodnom flanšom, u svemu prema DIN 18195 za objekte hidroizolovane hidroizolacionom membranom, jednostruko dihtovanje, protiv podzemne vlage, gasno zaptiveno. (Dotezanje vijaka sa "suve strane")

Please reload

U slučaju kada je hidroizolacija vodonepropusni beton

(White Box)

Curaflex Nova ® Uno

Zaptivni prsten nove generacije protiv podzemne vode i vlage, pogodan za instalaciju u kernovane prodore ili preinstalirane polimer-cementne prodore svetlog dijametra DN 80, DN 100, DN 150, DN 200 i DN 250.

Curaflex Nova ® Uno/T

​Rastavljivi zaptivni prsten nove generacije, za preinstalirane cevi, protiv podzemne vode i vlage, pogodan za instalaciju u kernovane prodore ili preinstalirane polimer-cementne prodore svetlog dijametra DN 80, DN 100, DN 150, DN 200 i DN 250.

Curaflex Nova ® Uno/MS

Zaptivni prsten nove generacije, za prodore korugovanih, fleksibilnih zaštitnih bužira, protiv podzemne vode i vlage, pogodan za instalaciju u kernovane prodore ili preinstalirane polimer-cementne prodore svetlog dijametra DN 100, DN 150, DN 200 i DN 250.

Curaflex Nova ® Uno/breit

Zaptivni prsten nove generacije, idealan za višeslojne konstrukcije zidova, protiv podzemne vode i vlage, pogodan za instalaciju u kernovane prodore ili preinstalirane polimer-cementne prodore svetlog dijametra DN 80, DN 100, DN 150, DN 200 i DN 250.

Curaflex Nova ® Uno/0

​Slepi zaptivač nove generacije protiv podzemne vode i vlage, pogodan za instalaciju u kernovane prodore ili preinstalirane polimer-cementne prodore svetlog dijametra DN 80, DN 100, DN 150, DN 200 i DN 250.

Curaflex Nova ® Senso

​Zaptivni prsten nove generacije, specijalno razvijen za korigovane i fleksibilne cevi, protiv podzemne vode i vlage, pogodan za instalaciju u kernovane prodore ili preinstalirane polimer-cementne prodore svetlog dijametra DN 150, DN 200 i DN 250.

Curaflex Nova ® Multi

​Modularni zaptivni prsten nove generacije, sa većim prihvatnim rasponom prečnika prolazne cevi, protiv podzemne vode i vlage, pogodan za instalaciju u kernovane prodore ili preinstalirane polimer-cementne prodore, svetlog dijametra  DN 100 i DN 200 

Curaflex ® A

Zaptivni prsten sa jednostrukom zaptivnom gumom, protiv podzemne vlage, gasno nepropustan. Pogodan za instalaciju u kernovane prodore i predinstalirane polimer-cementne prolazne cevi svetlog dijametra DN 50-700.

Curaflex ® A40

Zaptivni prsten sa ekstra širokom jednostrukom zaptivnom gumom, protiv podzemne vlage, gasno nepropustan. Pogodan za instalaciju u kernovane prodore i predinstalirane polimer-cementne prolazne cevi svetlog dijametra DN 125-500.

Curaflex ® Quick In A

Rastavljivi zaptivni prsten za preinstalirane cevi, sa jednostrukom zaptivnom gumom, protiv podzemne vlage, gasno nepropustan. Pogodan za instalaciju u kernovane prodore i predinstalirane polimer-cementne prolazne cevi svetlog dijametra DN 50-500.

Curaflex ® A/M

Zaptivni prsten za više cevi / kablova, sa jednostrukom zaptivnom gumom, protiv podzemne vlage, gasno nepropustan. Pogodan za instalaciju u kernovane prodore i predinstalirane polimer-cementne prolazne cevi svetlog dijametra DN 50-250.

Curaflex ® A/M/T

Rastavljivi zaptivni prsten za više preinstaliranih cevi / kablova, sa  jednostrukom zaptivnom gumom, protiv podzemne vlage, gasno nepropustan. Pogodan za instalaciju u kernovane prodore i predinstalirane polimer-cementne prolazne cevi svetlog dijametra DN 50-250.

Curaflex ® A/0

Slepi zaptivni zatvarač, sa jednostrukom zaptivnom gumom, protiv podzemne vlage, gasno nepropustan. Pogodan za instalaciju u kernovane prodore i predinstalirane polimer-cementne prolazne cevi svetlog dijametra DN 50-700.

Curaflex ® A/S

Zaptivni prsten za specijalne prečnike, sa jednostrukom zaptivnom gumom, protiv podzemne vlage, gasno nepropustan. Pogodan za instalaciju u kernovane prodore i predinstalirane polimer-cementne prolazne cevi svetlog dijametra DN 100-300.

Curaflex ® B

Zaptivni prsten sa proširenim flahom i zateznim maticama na toj strani, sa jednostrukom zaptivnom gumom, protiv podzemne vlage, gasno nepropustan. Pogodan za instalaciju u kernovane prodore i predinstalirane polimer-cementne prolazne cevi svetlog dijametra DN 50-700. 

Please reload

bottom of page