top of page

SERVISNI PRODORI ZA OBJEKTE SA PODZEMNOM ETAŽOM

U slučaju hidroizolacione membrane

(Black Box)

Quadro-Secura ® Nova 1

Quadro-Secura® Nova 1 je dvostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za više tipova instalacija, sa dodatnom zaptivkom sa spoljne strane zida za vezu sa debelim bitumenskim premazom kao hidroizolacijom.

Quadro-Secura ® Nova 1/breit

​Quadro-Secura® Nova 1/breit je dvostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za više tipova instalacija, sa dodatnom zaptivkom sa spoljne strane zida za vezu sa debelim bitumenskim premazom kao hidroizolacijom. Quadro-Secura® Nova 1/breit poseduje široku zaptivnu gumu ka spoljnoj strani zida za veću površinu prijanjanja, pogodno za prefabrikovane sendvič zidove.

Quadro-Secura ® Nova 2/breit

​​Quadro-Secura® Nova 2/breit je dvostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za više tipova instalacija. Quadro-Secura® Nova 2/breit poseduje široku zaptivnu gumu ka spoljnoj strani zida za veću površinu prijanjanja, pogodno za prefabrikovane sendvič zidove.

Quadro-Secura ® Nova 1-M

​​Quadro-Secura® Nova 1-M je dvostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za više tipova instalacija. Quadro-Secura® Nova 1-M podržava višestruke prodore odabranog tipa instalacija.

Quadro-Secura ® Nova 1-FW

​​Quadro-Secura® Nova 1-FW je dvostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za više tipova instalacija. Quadro-Secura® Nova 1-FW podržava prolaz instalacija grejanja, vodovodnih instalacija, telekomunikacionih i elektro instalacija. 

Quadro-Secura ® MF

​​Quadro-Secura® MF je dvostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za više tipova instalacija. Quadro-Secura® MF poseduje predinstalaciju za Leak test.

Quadro-Secura ® E 1

​​Quadro-Secura® E 1 je dvostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za jedan tip instalacija. Može se koristiti za prodore instalacija gasa, vode, električne energije i telekoma. 

Quadro-Secura ® MIS 40

Quadro-Secura ®  MIS 40 je prodor sa injekcionim sistemom zaptivanja pogodan za prolaz jednog tipa instalacija i to  fiber-optičkih vlakana i telekomunikacionih kablova.

Quadro-Secura ® MIS 60 D

Quadro-Secura ®  MIS 60 D je prodor sa injekcionim sistemom zaptivanja pogodan za prolaz jednog tipa instalacija i to fiber-optičkih vlakana, telekomunikacionih kablova, naponskih kablova ili vodovodnih cevi.

Quadro-Secura ® MIS 90

Quadro-Secura ®  MIS 90 je prodor sa injekcionim sistemom zaptivanja pogodan za prolaz jednog tipa instalacija i to bilo kojeg tipa kablova i vodovodnih cevi do prečnika od 52 mm.

Quadro-Secura ® MIS 100/58-64

Quadro-Secura ®  MIS 100/58-64 je prodor sa injekcionim sistemom zaptivanja pogodan za prolaz gasnih instalacija.

Please reload

U slučaju kada je hidroizolacija vodonepropusni beton

(White Box)

Quadro-Secura ® Nova 2

Quadro-Secura ®  Nova 2 je dvostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za više tipova instalacija, za prodore kroz  zidove od vodonepropusnog betona.

Quadro-Secura ® Nova 3

Quadro-Secura ®  Nova 3 je jednostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za više tipova instalacija, za prodore kroz  zidove od vodonepropusnog betona.

Quadro-Secura ® Nova 2-M

Quadro-Secura ®  Nova 2-M je dvostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za više tipova instalacija, za prodore kroz  zidove od vodonepropusnog betona. Koristi se za zasebne prodore instalacija gasa, vode, elektrike i telekomunikacija.

Quadro-Secura ® Nova V

Quadro-Secura ®  Nova V je jednostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za više tipova instalacija. Pogodan za prodore kroz  zidove od vodonepropusnog betona, sa zalivanjem mokrim postupkom sa spoljne strane zida.

Quadro-Secura ® Nova 2-FW

Quadro-Secura ®  Nova 2-FW je dvostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za više tipova instalacija, za prodore kroz  zidove od vodonepropusnog betona. Koristi se za zasebne prodore instalacija grejanja, vode, elektrikrike i telekomunikacija.

Quadro-Secura ® MG

Quadro-Secura ®  MG je dvostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za više tipova instalacija, za prodore kroz  zidove od vodonepropusnog betona. Koristi se za prolaze instalacija gasa, vode, elektrike i telekomunikacija.

Quadro-Secura ® MG 2

Quadro-Secura ®  MG 2 je dvostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za više tipova instalacija, za prodore kroz sendvič  zidove od vodonepropusnog betona. Koristi se za prolaze instalacija gasa, vode, elektrike i telekomunikacija.

Quadro-Secura ® E 2

Quadro-Secura ®  E 2 je dvostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za jedan tip instalacija, za prodore kroz  zidove od vodonepropusnog betona. Koristi se za prolaze instalacija gasa, vode, elektrike i telekomunikacija.

Quadro-Secura ® E-S

Quadro-Secura ®  E-S je dvostruko zaptiveni servisni prodor predviđen za prodor jednog tipa instalacija, za prodore kroz  zidove od vodonepropusnog betona. Koristi se za prolaze instalacija gasa ili vode.

Please reload

bottom of page