top of page

SERVISNI PRODORI ZA OBJEKTE BEZ PODZEMNE ETAŽE

Quadro-Secura ® Nova BP+

Quadro-Secura® Nova BP+ je servisni prodor predviđen za više tipova instalacija osim gasnih instalacija. Predviđen za novogradnju. 

Quadro-Secura ® Nova R2

​Quadro-Secura® Nova R2  je prodor predviđen za prolaz dva tipa instalacija. Može se koristiti za instalacije gasa, vode, elektro instalacija i telekomunikacija.

Quadro-Secura ® Nova R3

​Quadro-Secura® Nova R3  je prodor predviđen za prolaz tri tipa instalacija. Može se koristiti za instalacije gasa, vode, elektro instalacija i telekomunikacija.

Quadro-Secura ® Nova R4

​Quadro-Secura® Nova R4  je prodor predviđen za prolaz do četiri tipa instalacija. Može se koristiti za instalacije gasa, vode, elektro instalacija i telekomunikacija. 

Quadro-Secura ® Nova R5

​Quadro-Secura® Nova R5  je prodor predviđen za prolaz pet kanala instalacija. Može se koristiti za instalacije gasa, vode, elektro instalacija i telekomunikacija.

Quadro-Secura ® E-BP

​​Quadro-Secura® E-BP je prodor za jedan tip instalacija u okrugloj izvedbi. Može se koristiti za prodor instalacija, gasa, elektrike, vode i telekomunikacija.

Quadro-Secura ® MIS 40

​​Quadro-Secura® MIS 40 je prodor za telekomunikacione ili fiber-optičke kablove sa injekcionim sistemom.

Please reload

bottom of page