top of page

SEGMENTNE ZAPTIVKE ZA KRUTE CEVI 

Link Seal ® C

Link Seal ® segmentni zaptivni prsten sastavljen od modularnih individualnih elemenata, pogodan za nekontaminirano zemljište, protiv podzemne vlage i vode. Vijci su od galvanizovanog materijala normalne otpornosti na koroziju. Pritisni elementi su od vlaknima ojačanog polyamida. Koristi se za zaptivanje krutih cevi od čelika ili gusa. Retrofit instalacija.

Link Seal ® S316

Link Seal ® segmentni zaptivni prsten sastavljen od modularnih individualnih elemenata, pogodan za kontaminirano zemljište, protiv podzemne vlage i vode. Vijci su od nerđajućeg čelika sa povišenim nivoom otpornosti na koroziju. Pritisni elementi su od vlaknima ojačanog polyamida. Koristi se za zaptivanje krutih cevi od čelika ili gusa. Retrofit instalacija.

Please reload

bottom of page