top of page

SEGMENTNE ZAPTIVKE ZA PVC, PE, PEHD CEVI 

Link Seal ® BC

Link Seal ® segmentni zaptivni prsten sastavljen od modularnih individualnih elemenata, pogodan za nekontaminirano zemljište, protiv podzemne vlage i vode. Vijci su od galvanizovanog materijala normalne otpornosti na koroziju. Pritisni elementi su od vlaknima ojačanog polyamida. Koristi se za zaptivanje PVC cevi. Retrofit instalacija.

Link Seal ® BS316

Link Seal ® segmentni zaptivni prsten sastavljen od modularnih individualnih elemenata, pogodan za kontaminirano zemljište, protiv podzemne vlage i vode. Vijci su od nerđajućeg čelika sa povišenim nivoom otpornosti na koroziju. Pritisni elementi su od vlaknima ojačanog polyamida. Koristi se za zaptivanje PVC cevi. Retrofit instalacija.

Please reload

bottom of page