top of page

KOMBINACIJE - SETOVI PROIZVODA PROTIV PODZEMNE VODE

U slučaju hidroizolacione membrane

(Black Box)

Curaflex ® Kombinacija 4300

Set Curaflex® 4006 specijalnog polimer-cementnog cevnog prodora sa jednom fiksnom i jednom slobodnom flanšom od gusa, u svemu prema DIN 18195 i Curaflex® C zaptivnog prstena, sa dvostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vode, za objekte sa hidroizolacionom membranom.

Curaflex ® Kombinacija 4110

Set Curaflex® 4006 specijalnog polimer-cementnog cevnog prodora sa jednom fiksnom i jednom slobodnom flanšom od gusa, u svemu prema DIN 18195 i dva Curaflex® A zaptivna prstena, sa jednostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vode, za objekte sa hidroizolacionom membranom.

Curaflex ® Kombinacija 6300

Set Curaflex® 6000 čeličnog cevnog prodora sa jednom fiksnom i jednom slobodnom flanšom, u svemu prema DIN 18195 i Curaflex® C zaptivnog prstena, sa dvostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vode, za objekte sa hidroizolacionom membranom.

Curaflex ® Kombinacija 7300 , 7300/T*

Set Curaflex® 7006 čeličnog cevnog prodora sa jednom fiksnom i jednom slobodnom flanšom, za montažu na površinu zida, u svemu prema DIN 18195 i Curaflex® C zaptivnog prstena, sa dvostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vode, za objekte sa hidroizolacionom membranom.

* 7100/T rastavljiva varijanta za preinstalirane cevi. Idealno za sanacije.

Please reload

U slučaju kada je hidroizolacija vodonepropusni beton

(White Box)

Curaflex ® Kombinacija 3300

Set Curaflex® 3000 specijalnog polimer-cementnog cevnog prodora i Curaflex® C zaptivnog prstena, sa dvostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vode, za objekte građene vodonepropusnim betonom.

Curaflex ® Kombinacija 3300/T

Set Curaflex® 3000/T specijalnog rastavljivog polimer-cementnog cevnog prodora i Curaflex® Quick In C rastavljivog zaptivnog prstena, sa dvostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vode, za objekte građene vodonepropusnim betonom.

Curaflex ® Kombinacija 3400

Set Curaflex® 3000 specijalnog polimer-cementnog cevnog prodora i Curaflex® D zaptivnog prstena sa proširenom flanšom (zatezne matice sa strane proširene flanše), sa dvostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vode, za objekte građene vodonepropusnim betonom.

Curaflex ® Kombinacija 3600

Set Curaflex® 3000 specijalnog polimer-cementnog cevnog prodora i Curaflex® F zaptivnog prstena sa proširenom flanšom (zatezne matice sa suprotne strane od proširene flanše), sa dvostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vode, za objekte građene vodonepropusnim betonom.

Curaflex ® Kombinacija 3110

Set Curaflex® 3000 specijalnog polimer-cementnog cevnog prodora i dva Curaflex® A zaptivna prstena sa jednostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vode, za objekte građene vodonepropusnim betonom.

Curaflex ® Kombinacija 8300

Set Curaflex® 8000 čeličnog nazidnog cevnog prodora i Curaflex® C zaptivnog prstena sa dvostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vode, za zidane objekte i objekte građene vodonepropusnim betonom.

Curaflex ® Kombinacija 8300/T

Set Curaflex® 8000/T čeličnog, segmentnog, nazidnog cevnog prodora i Curaflex® Quick In C rasklopivog zaptivnog prstena sa dvostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vode, za zidane objekte i objekte građene vodonepropusnim betonom.

Please reload

bottom of page