top of page

KOMBINACIJE - SETOVI PROIZVODA PROTIV PODZEMNE VLAGE

U slučaju hidroizolacione membrane / bitumenskog premaza

(Black Box)

Curaflex ® Kombinacija 3101

Set Curaflex® 3001 specijalnog polimer-cementnog cevnog prodora sa proširenom athezivnom flanšom i Curaflex® A zaptivnog prstena, sa jednostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vlage, za objekte sa hidroizolacijom od debelog bitumenskog premaza.

Curaflex ® Kombinacija 4100

Set Curaflex® 4005 specijalnog polimer-cementnog cevnog prodora sa jednom fiksnom i jednom slobodnom flanšom od gusa, u svemu prema DIN 18195 i Curaflex® A zaptivnog prstena, sa jednostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vlage, za objekte sa hidroizolacijonom membranom.

Curaflex ® Kombinacija 5100

Set Curaflex® 5000 čeličnog cevnog prodora sa jednom fiksnom i jednom slobodnom flanšom, u svemu prema DIN 18195 i Curaflex® A zaptivnog prstena, sa jednostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vlage, za objekte sa hidroizolacijonom membranom.

Curaflex ® Kombinacija 5.5102

Set Curaflex® 5.5002 čeličnog cevnog prodora sa jednom fiksnom i jednom slobodnom flanšom, sa dodatnom centralnom flanšom, u svemu prema DIN 18195 i Curaflex® A zaptivnog prstena, sa jednostrukim dihtovanjem, protiv vlage, za pozicije na ravnim krovovima sa hidroizolacijonom membranom.

Curaflex ® Kombinacija 7100 , 7100/T*

Set Curaflex® 7005 čeličnog cevnog prodora sa jednom fiksnom i jednom slobodnom flanšom, za montažu na površinu zida, u svemu prema DIN 18195 i Curaflex® A zaptivnog prstena, sa jednostrukim dihtovanjem, protiv vlage, za objekte sa hidroizolacionom membranom.

* 7100/T rastavljiva varijanta za preinstalirane cevi. Idealno za Sanacije.

Please reload

U slučaju kada je hidroizolacija vodonepropusni beton

(White Box)

Curaflex ® kombinacija 3100

Set Curaflex® 3000 specijalnog polimer-cementnog cevnog prodora i Curaflex® A zaptivnog prstena, sa jednostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vlage, za objekte građene vodonepropusnim betonom.

Curaflex ® kombinacija 3200

Set Curaflex® 3000 specijalnog polimer-cementnog cevnog prodora i Curaflex® B zaptivnog prstena sa jednostrano proširenim flahom, sa jednostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vlage, za objekte građene vodonepropusnim betonom.

Curaflex ® kombinacija 8100 , 8100/T*

​Set Curaflex® 8000 nazidnog, čeličnog, cevnog prodora i Curaflex® A zaptivnog prstena sa jednostrano proširenim flahom, sa jednostrukim dihtovanjem, protiv podzemne vlage, za zidove od betona i zidane zidove.

* 8100/T rastavljiva varijanta za preinstalirane cevi. Idealno za sanaciju.

Please reload

bottom of page