top of page

CURALINE - SISTEMI KABLOVSKIH PRODORA

U slučaju hidroizolacione membrane

(Black Box)

Curaline ® BKD 150/4006

Curaline® BKD 150/4006  je kombinacija liveno gvozdenog cevnog prodora i sistemske vodonepropusne glave za kablove u rasponu prečnika od 7 do 109 mm. Prihvatni set za hidroizolacionu membranu se sastoji od fiksne i slobodne flanše. Koristi se u slučaju podzemne vode.  

Curaline ® BKD 150/4005

Curaline® BKD 150/4005  je kombinacija liveno gvozdenog cevnog prodora i sistemske vodonepropusne glave za kablove u rasponu prečnika od 7 do 109 mm. Prihvatni set za hidroizolacionu membranu se sastoji od fiksne i slobodne flanše. Koristi se u slučaju podzemne vode.  

Curaline ® KD 150/4001

Curaline® KD 150/4001  je kombinacija liveno gvozdenog cevnog prodora i sistemske vodonepropusne glave za kablove u rasponu prečnika od 7 do 109 mm. Prihvatni set za hidroizolacioni debeli bitumenski premaz sastoji se od fiksne flanše. Koristi se u slučaju podzemne vlage.  

Please reload

U slučaju kada je hidroizolacija vodonepropusni beton

(White Box)

Curaline ® BKD 150

Curaline® BKD 150  je kombinacija cevnog prodora i sistemskog vodonepropusnog prodora za kablove u rasponu prečnika od 7 do 109 mm. Spoj zaptivne glave sa cevnim prodorom je preko bajonet mehanizma. Koristi se u slučaju podzemne vode. Sistem je modularan i mogu se formirati "baterije" od više BKD 150 setova.  

Curaline ® KD 110

Curaline® KD 110  je kombinacija cevnog prodora i sistemskog vodonepropusnog prodora za kablove u rasponu prečnika od 7 do 98 mm. Spoj zaptivne glave sa cevnim prodorom je preko bajonet mehanizma. Koristi se u slučaju podzemne vode. Sistem je modularan i mogu se formirati "baterije" od više KD 110 setova.  

Curaline ® BKD 90

Curaline® BKD 90  je kombinacija cevnog prodora i sistemskog vodonepropusnog prodora za kablove u rasponu prečnika od 7 do 74 mm. Spoj zaptivne glave sa cevnim prodorom je preko bajonet mehanizma. Koristi se u slučaju podzemne vode. Sistem je modularan i mogu se formirati "baterije" od više KD 110 setova.  

Please reload

bottom of page